Svarīgi! Šī parauga mērķis ir atvieglot distances līguma sastādīšanu. Mozello saviem lietotājiem atļauj izmantot šo paraugu atbilstoši mērķim, bez maksas un bez atsauces, taču negarantē parauga kvalitāti vai atbilstību konkrētam pielietojumam. Parauga pārpublicēšana vai izmantošana ārpus Mozello pieļaujama tikai ar atsevišķu atļauju.