Privātuma politika

Mozello ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko jūs esat iesniedzis saistībā ar Mozello mājas lapas apmeklēšanu, pakalpojumu izmantošanu un abonementu iegādi tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.

Nolūki, kādiem var tikt izmantoti izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un abonēšana, grāmatvedība, identifikācija un autentifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.

Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: (a) ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; (b) lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; (c) lai aizsargātu Mozello tiesības un īpašumu; (d) situācijās, kas saistītas ar apdraudējumu personas veselībai vai dzīvībai.

Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

Pilns privātuma politikas teksts ir pieejams angļu valodā.