« Atpakaļ

Kā uzsākt alkohola tirdzniecību internetā ar Mozello?

2020. gada 28. decembrī spēkā stājas jaunais Alkoholisko dzērienu aprites likums, kas atļauj alkohola tirdzniecību internetā.

Nepieciešamais

 • Strādājošs uzņēmums
 • Dators un interneta pieslēgums
 • Produktu attēli un apraksti
 • Distances līgums (var izmantot paraugu)
 • Vismaz 1 - 2 stundas laika, vēlams vairāk
 • Finanšu ieguldījums €12 - €15 / mēn. + PVN (sākt veidot un iepazīties ar funkcijām var bez maksas)

Likuma prasības, kas jāievēro

Alkoholisko dzērienu aprites likums nosaka šādas prasības:

 • Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības speciālā atļauja, kurā norādīta konkrētā tīmekļa vietne
 • Tīmekļa vietne nedrīkst piedāvāt norēķinus skaidrā naudā, izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas
 • Tīmekļa vietnē jāveic pircēja vecuma pārbaude, izmantojot drošus identifikācijas līdzekļus, izņemot mazās alkoholisko dzērienu darītavas, kas pircēja vecuma kontroli internetā var veikt ar vienkāršākiem līdzekļiem, pēc saviem ieskatiem.
 • Piegādi nedrīkst veikt no 22:00 līdz 8:00 un jānodrošina saņēmēja vecuma pārbaude
 • Mājas lapai jāsatur sekojošais:
  - informāciju par speciālo atļauju;
  - brīdinājumu par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi;
  - informāciju par aizliegumu pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus nepilngadīgām personām;
  - informāciju par aizliegumu piegādāt alkoholiskos dzērienus no pulksten 22:00 līdz 8:00.

Pārdošanas process un vecuma pārbaude (mazās darītavas)

Mazās alkoholisko dzērienu darītavas savu produkciju internetā var pārdot, veicot vecuma kontroli ar informatīviem līdzekļiem, piemēram, publicējot atbilstošu paziņojumu, iekļaujot punktu distances līgumā un izveidojot ķeksīti "esmu pilngadīgs" pasūtījuma formā.

Droša vecuma kontrole jebkurā gadījumā jāveic pie piegādes (izsniegšanas).

Pārdošanas process un vecuma pārbaude (pārējie)

Tiem alkoholisko dzērienu mazumtirgotājiem, kas likuma izpratnē nav mazās alkoholisko dzēronu darītavas, internetā jāveic droša vecuma pārbaude un ir iespējami šādi tirdzniecības modeļi:

 • Automatizēta pircēja vecuma kontrole, kas dod iespēju iepirkšanās procesu pabeigt tiešsaistē, norēķinoties arī ar karti, PayPal vai citu elektronisko maksājumu metodi. Šis ir ļoti ātrs, drošs un efektīvs identifikācijas veids, jo neprasa pārdevēja iesaistīšanos. Mozello pašlaik nodrošina vecuma pārbaudi ar Smart-ID, eParaksts mobile un eParaksts viedkarti, taču šis pakalpojums ir par papildus maksu.
 • Pircēja vecuma kontrole ar video - interneta veikals dod iespēju izvēlēties preces un veikt pasūtījumu, taču pirms rēķina izrakstīšanas pārdevējs pieprasa pircējam atsūtīt video, kurā pircējs parāda savu seju un derīgu personu apliecinošu dokumentu. Ja pircējs ir pilngadīgs, pārdevējs izsniedz rēķinu un ļauj veikt pirkumu. Teorētiski šo procesu var uzlabot, distances līgumā un avansa rēķinā iekļaujot atrunu, kas nosaka, ka pircēja veiktais maksājums ir nevis samaksa par pirkumu, bet gan avansa maksājumus, kas tiks novirzīts pirkuma apmaksai tikai pēc veiksmīgas vecuma kontroles.
 • Pircēja vecuma kontrole ar pārskaitījumu - interneta veikals dod iespēju izvēlēties preces un veikt pasūtījumu, maksājot ar pārskaitījumu. Pārdevējs, saņemot apmaksu pārliecinās par pircēja pilngadību, izmantojot personas koda vecuma daļu saņemtajā pārskaitījumā (bankas sniegtie dati) vai ID kartes vai Pases kopiju (kurus var palūgt pircējam nosūtīt, piemēram, WhatsApp gadījumos, kad pircējs lieto ārzemju banku). Lai šī metode atbilstu likuma prasībām, distances līgumā un avansa rēķinā ir jāiekļauj informācija, kas nosaka, ka pircēja veiktais maksājums ir nevis samaksa par pirkumu, bet gan avansa maksājumus, kas tiks novirzīts pirkuma apmaksai tikai pēc veiksmīgas vecuma kontroles.
 • Interneta veikalā tiek nodrošināta preču izvēle un rezervācija, bet preču saņemšana un norēķini tiek veikti klātienē. Šis nebūs visērtākais variants, taču tīri juridiski tas ir korekts un drošs.

Jebkurā gadījumā galvenais mērķis ir vēl pirms pasūtījuma piegādes droši pārliecināties, ka pircējs ir pilngadīgs, tādējādi nodrošinot dubultu vecuma pārbaudi - pārdodot preci internetā un pie piegādes.

Nekur nav minēts, ka vecuma pārbaudes dati būtu jāsaglabā, tāpēc datu aizsardzības nolūkos jebkādus identifikācijas datus, piemēram, ID kartes kopiju, nepieciešams dzēst uzreiz pēc vecuma pārbaudes.

Uzmanību! Šeit minētā informācija ir balstīta uz izpēti un veselo saprātu, tomēr tā nevar kalpot kā kvalificēta juridiska palīdzība.

Automatizēti elektroniskie identifikācijas līdzekļi

Lai padarītu iepirkšanās procesu ērtāku, var izmantot kādu no pieejamajiem online identificēšanas līdzekļiem. Mozello šobrīd atbalsta sekojošus identifikācijas līdzekļus:

Šis pakalpojums ir pieejams Mozello Premium Plus abonentiem. Ja vecuma pārbaužu skaits mēnesī nepārsniedz 30, tad pakalpojumu var izmantot bez papildu maksas. Ja nepieciešams lielāks apjoms, tad pakalpojums ir par papildu maksu - €90 par katrām 900 vecuma pārbaudēm. Sazinies ar Mozello, lai uzzinātu vairāk vai pieteiktu pakalpojuma pieslēgšanu.

Apskatīto vecuma pārbaudes metožu juridiskais pamatojums

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 6.1. panta 4. punkts nosaka, ka "alkoholisko dzērienu mazumtirgotājs pirms alkoholisko dzērienu pārdošanas tīmekļvietnē vai mobilajā lietotnē un samaksas saņemšanas nodrošina pircēja identitātes un vecuma pārbaudi, izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. novembra direktīvā (ES) 2015/2366 par maksājumu pakalpojumiem iekšējā tirgū, ar ko groza direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un regulu (ES) Nr. 1093/2010 un atceļ direktīvu 2007/64/EK norādītajām drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus."

Augstāk minētā direktīva definē drošu lietotāju autentificēšanu sekojoši: "droša lietotāju autentificēšana" ir autentificēšana, izmantojot divus vai vairākus elementus, ko klasificē kā zināšanas (to, ko zina tikai lietotājs), valdījumu (to, kas ir tikai lietotāja valdījumā) un neatņemamas īpašības (lietotājam raksturīgas īpašības) un kas ir savstarpēji neatkarīgi, proti, neatbilstība vienam kritērijam neapdraud pārējo elementu uzticamību, un kas ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu autentificēšanas datu konfidencialitātes aizsardzību.

Var secināt, ka derīgi ir sekojoši identifikācijas līdzekļi:

 • Smart-ID (kvalificēts elektroniskās identifikācijas līdzeklis, vecumu nosaka pēc personas koda)
 • eParaksts (kvalificēts elektroniskās identifikācijas līdzeklis, sniedz vecumu)
 • Bankas (pārskaitījuma) starpniecība, jo bankas atbilst šīm prasībām. Par vecuma kontroles parametru var izmantot personas koda pirmo daļu no pārskaitījuma, vai pieprasīt iesniegt ID kartes vai pases kopiju papildus pārskaitījumam.
 • Video ar pircēja seju + personu apliecinošu dokumentu (izpildās regulā minētā divu elementu prasība)
 • Atbilstošas specializētās platformas, piemēram Getid.ee

Mazās alkoholisko dzērienu darītavas kā izņēmums

Mazajām alkoholisko dzērienu darītavām (likuma izpratnē) ir atļauts neizmantot elektroniskās identifikācijas līdzekļus, taču likums nepaskaidro kādus tad citus līdzekļus drīkst izmantot, tāpēc var tikai minēt, ka mazo alkoholisko dzērienu darītavu e-veikalos, iespējams, pietiks ar atrunu distances līgumā un ķeksīti "esmu pilngadīgs", pamatīgāku vecuma kontroli veicot tieši izsniegšanas brīdī.

Interneta veikala praktiska izveide soli pa solim

Mozello ir veidots tā, lai interneta veikala atvēršana būtu viegla, saprotama un pa spēkam ikvienam. Esam sagatavojuši arī pamācību - soli pa solim.

Sākt veidot interneta veikalu   Skatīt detalizētu pamācību   Uzdot jautājumu

Saistītās tēmas

« Atpakaļ